Termeni si conditii

Termeni și condiții

 

1.Conditii de utilizare

Acest site este detinut și administrat de către S.C. HIDROMIX 2003 S.R.L., având datele de identificare RO 15730704, J26/1148/2003, cu sediul în Târgu Mureș, Str. 8 Martie nr.59 Jud. Mureș.

Folosirea, și vizitarea de pe site-ul www.furtun.ro implică acceptarea și respectarea termenilor și condițiilor stabilite de către administratorii site-ului conform prevederilor legale. Pentru utilizarea în cele mai bune condiții a acestui site web, care este deținut și administrat de S.C. HIDROMIX 2003 S.R.L., se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor de mai jos.

Administratorii acestui site își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile oricând, fără nici un preaviz sau notificare. De aceea, vă rugam să reveniți pe aceasta pagină de fiecare dată când utilizați site-ul. În acest sens vă informăm că fiecare accesare a site-ului reprezintă o acceptare expresă a termenilor și condițiilor de utilizare.

Vizitarea și utilizarea acestui site se pot face numai dacă sunteti de acord cu aceste condiții de utilizare. În cazul în care nu sunteti de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să încetați să mai accesati sau să folositi în orice fel site-ul www.furtun.ro.

2.Protectia datelor personale

Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislatie aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esentiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparentă, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interactionați cu noi în legatură cu produsele și serviciile noastre prin site-ul nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politica de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificâri, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic continutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

S.C. HIDROMIX 2003 S.R.L., persoana juridică, având sediul social în Târgu Mureș, Str. 8 Martie nr.59 Jud. Mureș cu număr de ordine în Registrul Comertului   , J26/1148/2003, cod unic de înregistrare fiscală RO 15730704. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucram datele dvs. cu caracter personal.

Intrucât suntem întotdeauna deschisi să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizam orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă incurajăm să contactati Responsabilul cu protectia datelor la adresa de e-mail hidromix@hidromix.com, prin poștă sau curier la adresa Târgu Mureș, Str. 8 Martie nr.59 Jud. Mureș, cu mențiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

Când vă cereți informații și/sau oferte despre seriviciile și/sau produsele noastre în cadrul formularului de contact de pe www.furtun.ro/contact/ ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele, numar de telefon mobil, sau număr de telfon fix etc.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos. Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au implinit vârsta de 18 ani.

 Care sunt scopurile și temeiurile prelucrarii

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în urmatoarele scopuri:
a. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

b. Pentru marketing
În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru că drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

c.Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor față de atacuri cibernetice;
– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informatii către autoritatile publice competente;
– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înteles că ne asiguram că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale. De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevazute de legislația aplicabilă în aceasta materie.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari: societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca S.C. HIDROMIX 2003 S.R.L.;

 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a bunurilor și serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligatie legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor și confidentialitatea informașiilor, în baza unor contracte încheiate cu acestia.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultima generație si le stocăm pe servere securizate, asigurand in acelasi timp redundanta datelor. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigura, existand riscul că datele să fie vazute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legatură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricaror greșeli din fișierele noastre și/sau va puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. Dupa caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Drepturile terțelor parți.

Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta in mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Accesul
Puteți să ne cereți:
– să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
– să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
– să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferam în strainatate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin aceasta informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Stergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimtamantul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimtamant); sau dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens
 • Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de atergere a datelor dvs. cu character personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:
 • pentru respectarea unei obligatii legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau aparărea unui drept în instanta.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere sa restrictionam prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai in cazul în care:
– acuratetea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratetea acestora; sau
– prelucrarea este ilegală, dar nu doriți că datele să fie șterse; sau
– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs. aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apara un drept in instanta; sau
– v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfasurare.
Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimtamantul dvs.; sau
 • pentru a constată, exercita sau asigură apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile S.C. HIDROMIX 2003 S.R.L. sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.
De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil aceasta prelucrare.
Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:
– produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
– vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:
– ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
– este autorizată prin lege și exista garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
– se bazează pe consimtamantul dvs. explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt urmatoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
Fără a va afecta dreptul dv.s de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

3.Politica de utilizare cookie-uri si tehnologii similare

Politica de utilizare cookie-uri și tehnologii similare

Aceasta politica se referă la cookie-urile și la tehnologiile similare folosite, după caz, în website-urile de S.C. HIDROMIX 2003 S.R.L. cu sediul social Târgu Mureș, Str.8 Martie, Nr.58, Jud.Mureș.
Cookie-urile sunt folosite pentru urmatoărele scopuri:
• de funcționare a site-ului,
• de analiza a comportamentului vizitatorilor site-ului,
• pentru publicitate.
Această politica se completează cu politica S.C. HIDROMIX 2003 S.R.L. cu privire la protecția datelor personale și cu Termenii și Condițiile site-ului, pe care vă încurajăm să le citiți, acestea încluzând informații suplimentare utile, inclusiv cu privire la responsabilul S.C. HIDROMIX 2003 S.R.L. pentru protecția datelor personale, toate scopurile prelucrarilor de date de către S.C. HIDROMIX 2003 S.R.L., drepturile dumneavoastră, precum și excepțiile ai limitele acestora etc.
Protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal este un obiectiv important pentru S.C. HIDROMIX 2003 S.R.L.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către terminalul utilizatorului către un server S.C. HIDROMIX 2003 S.R.L. sau către un server al unei terțe părți.
La ce sunt folosite cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă în principal recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și sustin eforturile S.C. HIDROMIX 2003 S.R.L. pentru a oferi servicii mai adaptate utilizatorilor, ex: – preferințele în materie de confidențialitate online, sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să întelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre de internet, permitandu-ne îmbunătățirea structurii și continutului lor, fără a permite identificarea personală a utilizatorului.

Ce cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de cookie-uri: per sesiune și fixe. Cookie-urile per sesiune sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației. Cookie-urile fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă determinata de parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?

O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:
• cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului
• cookie-uri de analiză
• cookie-uri pentru publicitate
Cookie-urile și/sau tehnologiile similare strict necesare sunt esentiale pentru bună funcționare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul dumneavoastră la accesarea site-ului sau in urma actiunilor efectuate în site, dupa caz. Puteți seta browser-ul dumneavoastră pentru a bloca cookie-urile, însă în acest caz anumite sectiuni ale site-ului nu vor funcționa corect.

Conțin cookie-urile sau tehnologiile similare date personale?

Cookie-urile sau tehnologiile similare în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, in multe cazuri, nici nu identifică personal utilizatorii de internet. Există însă situații cand datele personale pot fi colectate prin utilizarea cookie-urilor pentru a facilita anumite functionalități pentru utilizator sau pentru a oferi utilizatorului o experiență mai adaptată preferințelor sale. Astfel de date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Blocare cookie-uri

În cazul în care doriți să blocați cookie-urile, unele functionalități ale site‑ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera anumite disfuncționalități sau erori în folosirea site-ului nostru.
Cele mai multe browsere sunt setate implicit sa accepte cookie-uri, dar aveti posibilitatea să modificați setările pentru a bloca unele sau toate cookie-urile.

Administrarea preferințelor cu privire la plasarea de cookie-uri

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor și/sau a tehnologiilor similare pe terminal in mod implicit. Acestea sunt stocate pe perioade. Aceste setări pot fi schimbate în ața fel încât administrarea automata a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-uri sunt trimise către terminalul. Informații detaliate despre posibilitatile și modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite functionalități ale website-ului.
De ce sunt cookie-urile și/sau tehnologiile similare importante pentru Internet?

Cookie-urile și/sau tehnologiile similare reprezintă un punct central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri sau parți ale site-urilor imposibil de folosit. Dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi, cu respectarea legislației, publicitate online – ci doar ca această nu va mai putea tine cont de preferințele și interesele dvs., evidentiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
• Conținut și servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.
• Oferte adaptate intereselor utilizatorilor
• Reținerea parolelor
• Reținerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
• Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
• Furnizarea de publicitate relevanta pentru utilizator.
• Măsurarea, optimizarea și adaptarea caracteristicilor de analiza – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.). Website-urile derulează aceste analize privitoare la utilizarea lor pentru a-și îmbunatati serviciile in beneficiul utilizatorilor.

Securitate și aspecte legate de confidentialitate

În general browserele au integrate setări de confidentialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și stergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:
• Particularizarea setărilor browserului în ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflectă un nivel confortabil pentru dumneavoastră al securițătii utilizarii cookie-urilor.
• Dacă sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta, dacă doriți, termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și a datelor personale de acces.
• Dacă impartiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideti browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a sterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.

4.Limitări

S.C. HIDROMIX 2003 S.R.L. încearca, în cadrul site-ului, sa ofere clientilor săi o descriere cât mai detaliată asupra produselor sale, însă nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conținut al site-ului www.furtun.ro este completă sau total lipsită de erori. De asemenea S.C. HIDROMIX 2003 S.R.L.nu își asumă responsabilitatea pentru nici un tip de pierderi cum ar fi: pierderi de date, imposibilitatea de a utiliza datele de pe acest site, modificări fără anuntarea în prealabil ale datelor, preturilor sau structurii site-ului.

5.Drepturi de autor

Întregul conținut al site-ului www.furtun.ro este protejat conform legii dreptului de autor și legilor privind drepturile de proprietate intelectuală. Folosirea fără acordul scris al S.C. HIDROMIX 2003 S.R.L. a oricăror elemente aparținând site-ului www.furtun.ro se pedepsește conform legilor în vigoare.

Societatea îi conferă utilizatorului dreptul de a descarca informațiile de pe site doar în vederea folosului propriu, necomercial, cu condiția de a nu modifica simbolurile și textul cu privire la copyright și drepturile de autor. Societatea NU conferă dreptul utilizatorului de a modifica parțial sau integral site-ul web, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde sau exploata site-ul in orice altă maniera fără acordul societăți. Vizitatorul / Clientul nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licente, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web.

6.Informații, comunicări

Cei care accesează / vizitează site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări pe adresa de e-mail hidromix@hidromix.com atâta timp cât continutul acestora nu este ilegal, obscen, amenintator sau defaimator. Sunt incurajate comentariile și comunicarile care transmit idei, sugestii, întrebări, informații cu privire la site-ul, produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

În cazul în care ne sunt trimise informatii, materiale, documente, prin orice metodă posibilă incluzând e-mail, posta, fax, formulare online, se va considera că utilizatorul conferă societății dreptul nelimitat, gratuit, irevocabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, de a distribui și prezenta aceste informații prin orice mijloace.